تازه نوشته ام داغ بخوانید

« نور »

به نام خدا ✍️✍️ « نور » در عمیق‌ترین لایه‌های تاریک وجودم، دنبال روزنه‌ای از نور می‌گردم. آن هم از جنس نور الهی. همه نورها مصنوعی هستند. همه نورها

« عشق اشک‌زا »

به‌نام خدا ✍️✍️   «   عشق اشک‌زا  » عشق‌شان فوق‌العاده بود. آن موقع   کمتر می‌فهمیدم. همدیگر را خیلی دوست داشتند، عاشق هم زیستند. در دل هم اقامت گزیدند. به

« واژه‌ای به نام فراموشی »

به نام خدا ✍️✍️ « واژه‌ای به نام فراموشی » فراموشی یا آلزایمر. بیماری یا ناهم‌گونی که مدتی‌ست فکر خیلی‌ها را درگیر کرده‌است. فراموشی کلمه‌ای‌ست زود آشنا و دیر

« واژه‌ای به نام پدر»

به نام خدا ✍️✍️ تقدیم به مردانی که با تمام وجود ایستادگی کردند تا مبادا تکیه‌گاه خانواده بلغزد. تقدیم به پدرانی که از چهارپایه استوار زندگی، شانه‌هاشان دو پایه