پرواز

پرواز

بنام خدا ✍️✍️✍️
«« پرواز »»
« همه از ارتفاع می ترسند و معدودی از پستی »
ارتفاع یعنی بلندی، برخاستن، اوج، بلند شدن، گرفتن،
افراشتگی، فراز، رفعت، حاصل.
معنای خیلی از کلمه ها برای ما، روی باورهای نادرستمون، می چرخه. در کنار آن موقعیت قرار نگرفته ایم و آموزش ندیده ایم. زمانی که ارتفاع

معنای بلندی را برای ما زمزمه می کند، جنبه مادی آن را در نظر می گیریم و اگر هم یک بار برای خودمان یا
دیگری، سقوطی بوده است، ترسیده و عقب نشینی
کرده ایم و دیگر حتی برای یک بار هم به طرفش نرفته، رها کرده ایم.

و حال آنکه ارتفاع معانی زیادی دارد. ارتفاع همانند
سکوت، صبر، آرامش، پرواز، به درون ما نفوذ دارد.
من عاشق ارتفاع، اوج، ….هستم و با دیدن این کلمات
سبکی در خودم احساس، بی وزنی پیدا می کنم.

در ارتفاع هست که خود را و درونت را و نهایت
خدا را می یابی.
سرچشمه لا یتناهی هستی.
تا به عمق ارتفاع پی نبریم، همچنان در پستی خواهیم بود.
خدایا شکرت

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *