بنویسید تا…

بنام خدا.✍️✍️✍️✍️
بنویسید تا خود را بشناسید.
بنویسید تا خود را حلاجی کنید.
بنویسید تا ببینید دور و برتان چه خبر است.
بنویسید تا اطرافتان را کشف کنید.
بنویسید تا نظم درونتان را مکتوب کنید.
بنویسید تا با شما در میان گذاشته شود.
بنویسید تا مهارت یابید.
بنویسید تا دریابید آنچه را در کنار و درون و دور و برتان مخفی ست.
بنویسید تا راهکاری به دیگران بدهید.
بنویسید تا به شما شناسانده شود.
بنویسید تا بیراهه نروید.
بنویسید تا از سردرگمی نجات یابید.
بنویسید تا زمان از دست نرود.
بنویسید تا بهانه ای برای ننوشتن پیدا نشود.
بنویسید تا روزنه ی امید پیدا شود.
بنویسید تا حس و مسئولیت خود را به کلمات، ادا کرده باشید.
بنویسید تا پیرامون خود را درک کنید.
بنویسید تا جوینده شوید.
بنویسید تا یابنده باشید.
بنویسید تا حقه ها فرار کنند.
بنویسید تا خدا بر شما حاکم شود.
بنویسید تا راه خدا باز بماند.
بنویسید تا میتوانید بنویسید.
بنویسید تا زمان دارید.
بنویسید تا نویسنده شوید.
بعد از ظهر خنک تابستان

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *