تازه نوشته ام داغ بخوانید

« دانا»

به نام خدا ✍️✍️ « دانا » با قدرت تمام آن‌ها را به همه جا برد. طفلک همه را آماده کرده بود تا جای مشخصی بسپارد. اما او آنها

« رهایی»

به نام خدا ✍️✍️ رهایی بزرگترین حسّ زیبای زندگی‌ست. رهایی از منیّت‌ها. رهایی از وابستگی‌ها. رهایی از سردرگمی‌ها. رهایی از تله‌های شادمانی. رهایی از اضطراب‌ها. رهایی از دغدغه‌ها. رهایی

« همدلی »

  به نام خدا ✍️✍️ بیایید از حالا دید و نگرشمان را نسبت به اطراف‌مان عوض کنیم. نگرش قبلی خود را نقد کنیم. اگر تا حالا طرف‌مان را عصبانی

« تک درخت »

    به نام خدا ✍️✍️ « تک درخت» جاده بی‌انتها در دل دشت و جنگل بود. آسمان آبی آبی، خورشید بسیار تابنده می‌تابید و در دل آسمان نورافشانی

  به نام خدا✍️✍️ شب عجیبی بود. هوا رو به سردی می‌رفت. دریاچه طغیان داشت. تصمیم داشتیم کنار دریاچه چادر بزنیم. دلم مشوش بود آخه بچه همراه ما بود