تازه نوشته ام داغ بخوانید

آگاهی

به نام خدا ✍️✍️ همیشه نشسته‌ایم که همه چیز آماده باشد. یک وقت‌هایی حتی به خودمان اجازه یا فرصت نمی‌دهیم بدنبال چیزی بگردیم، تحقیق کنیم، بعد آگاهی، تکرار و

احساس زخمی

به نام خدا ✍🏻✍🏻 احساسِ زخمی: احساس، هیجاناتی‌ست که هر انسان سالمی در درونش دارد. خشم، کینه، نفرت، حسادت، حسرت، مهربانی، بخشش،… زمانی که این احساسات سرکوب شوند انسان

یاد باد آن روزگاران یاد باد

به نام خدا ✍🏻✍🏻 « آن روزگاران یاد باد » جیرجیرک یا زنجره. در روزهای بسیار گرم سال در شمال که عرق ریزان از هر سمت به آدم هجوم

واژه‌ها

  به نام خدا ✍🏻✍🏻 « واژه‌ها » لحظه‌ها، ثانیه‌ها، دقایق، ساعت‌ها، روزها، شب‌ها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها می‌گذرند. بی کسب معرفتی. چند روزی‌ست می‌خواهم محتوا را بار بگذارم.

به نام خدا ✍🏻✍🏻 آیا در باره <<  اختلال آلکسی تایمیا  >> می‌دانید؟ نارسایی یا نابینایی هیجانی: خواهرم نگران فشار کاری پدرم است! اما حتی یک بار هم نشده

« واژه‌های برهنه »

  به نام خدا ✍🏻✍🏻 بعضی واژه‌ها برهنه هستند. واژه‌هایی که بی‌شیله پیله به قلم و بعد به روی صفحه آرام می‌گیرند، عموماً راستگو بوده و واضح کنار همنوعشان